Logo

Odstąpienie od umowy

Kiedy mogę skorzystać ze zwrotu w ciągu 14 dni od daty zakupu?
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), jako Konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, masz prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie, tj. w przypadku zamówień złożonych w sklepie 4max.pl - od dnia odebrania przesyłki. Masz prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośredniego kosztu zwrotu rzeczy do nas. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Jak mogę odstąpić od umowy?
Aby odstąpić od umowy, musisz złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie w formie pisemnej lub za pomocą formularza o odstąpieniu od umowy zamieszczonego poniżej na adres e-mail: rma@itgrupa.pl. Możesz także wysłać dokumenty drogą pocztową na adres korespondencyjny sprzedawcy:

IT Grupa Sp. z o. o. – Serwis
ul. Wrocławska 1A
55-095 Długołęka
z dopiskiem „Zwrot w terminie 14 dni”.

Formularz odstąpienia od umowy

Jako Konsument masz obowiązek zwrócić zakupiony produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Zgodnie z ustawą ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Produkt powinieneś odesłać do nas w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie na adres: IT Grupa Sp. z o. o. – Serwis, ul. Wrocławska 1A, 55-095 Długołęka z dopiskiem „Zwrot w terminie 14 dni”. W przypadku przesłania oświadczenia lub formularza o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną dołącz również do przesyłki oświadczenie lub formularz o odstąpieniu od umowy w formie papierowej. To umożliwi szybszy zwrot dokonanych płatności za zakupiony towar. Niedostarczenie dokumentu w formie papierowej nie będzie miało negatywnego wpływu na rozpatrzenie zwrotu.

Jako sprzedawca zobowiązani jesteśmy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem kosztów zwrotu rzeczy. Informujemy, że jeżeli wybrałeś inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia produktu oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów przez Ciebie.

Zgodnie z ustawą możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu.

regulamin zwroty reklamacja formularz kontaktowy